Χαρακτηριστικά Βιοανάδρασης Xrroid

Ενεργειακή Ροή

Η πιο σημαντική πλευρά του Συστήματος Βιοανάδρασης Xrroid δεν είναι η μέτρηση του ηλεκτρισμού του σώματος, αλλά η μέτρηση των αλλαγών.

Πολλές πλευρές του Συστήματος Βιοανάδρασης Xrroid, το καθιστούν το πιο προηγμένο τεχνολογικά, την πιο πρωτοπόρα και αποτελεσματική τεχνολογία στην αγορά σήμερα. Δύο μοναδικές ηλεκτρο-βιολογικές μέθοδοι είναι η πατενταρισμένη δοκιμή Τριανυσματικών Συχνοτήτων και η διαδικασία μετρήσεων Βιοανάδρασης Xrroid. Αυτές οι μέθοδοι συνδυασμένες με την δραματική αύξηση στον ρυθμό μεταφοράς, την ευαισθησία και το φάσμα εύρους, προσδίδουν στο Σύστημα Βιοανάδρασης Xrroid νέες ικανότητες.

Με την βελτίωση προηγούμενων θεωριών που υποστήριζαν ότι η αντίσταση μόνη δεν ήταν αρκετή για να παράσχει αυτού του είδους τις πληροφορίες, ένα μοναδικό σύστημα μαθηματικών αλγοριθμικών εξισώσεων αναπτύχθηκε για να υπολογίσει αυτά τα σήματα με έναν πιο ακριβή και 3-διάστατο τρόπο, βασισμένο σε τρία ανύσματα (ή μορφές κύματος): τάση, ένταση και αντίσταση. Αυτός ο υπολογισμός λέγεται ότι είναι δυνατός για κάθε μοναδική ουσία και ενέργεια που υπάρχει: ονομάζεται Τριανυσματική Συχνότητα.

Ο εφευρέτης αυτών των δύο μεθόδων ανακάλυψε έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο για να χρησιμοποιεί τις δυνητικές αντιδράσεις που έχουν προκληθεί και τις βολτομετρικές υπογραφές ή τις ηχητικές συχνότητες για κάθε μοναδική ουσία προκειμένου να ανυψώσει τα στρεσογόνα του σώματος.

Χρησιμοποιώντας ένα εξεζητημένο πρόγραμμα λογισμικού, ο υπολογιστής και οι συνδεδεμένες συσκευές, καταγράφουν χιλιάδες συχνότητες μέσα από την βάση δεδομένων της κεντρικής μονάδας του λογισμικού Xrroid, και μπορούν να εμφανιστούν ενεργητικά στον πελάτη με βιολογικές ταχύτητες 1/1000 του δευτερολέπτου, χρησιμοποιώντας ένα χαμηλού επιπέδου μικρο-φορτίο.

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής ο υπολογιστής μετράει και αναφέρει τις βιο-ενεργητικές ανταποκρίσεις σε καθεμία από αυτές τις συχνότητες.
Για τις ταχύτητες με τις οποίες συμβαίνει αυτή η αλληλεπίδραση είναι που πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ως διαδικασία Xrroid. Το πεντάλεπτο τεστ EPR – ΗλεκτροΦυσιολογική Αντιδραστικότητα (Electro Physiological Reactivity) μπορεί να αποκαλύψει αντιδράσεις στο στρες για περισσότερα από 11.000 διαφορετικά αντικείμενα που επηρεάζουν την υγεία μας.

Ο Ηλεκτρισμός του Σώματος

Εν συντομία, το σώμα είναι 100% ηλεκτρικό. Ένα απέραντο ποσό φυσιολογικών διαδικασιών βρίσκονται κάτω από την συνειδητή και λεκτική επίγνωση, κάνοντάς τις εξ ορισμού ανεπαίσθητες. Για παράδειγμα, δεν έχουμε άμεση επίγνωση της τάσης των μυών μας καθώς χτίζεται, ούτε έχουμε επίγνωση της έκλυσης ενζύμων από το πάγκρεας, ή για τις αλλαγές στα κύματα του εγκεφάλου μας. Κάθε δράση περιλαμβάνει κάποιου είδους ηλεκτρική, χημική, κβαντική, φωτονιακή, πρωτονιακή ή άλλη μεταφορά ενέργειας. Αυτές οι ανεπαίσθητες αλληλεπιδράσεις ενέργειας, είναι στην πραγματικότητα φυσιολογικές δράσεις και αντιδράσεις σε ηλεκτρικά ερεθίσματα, που μπορούν να εντοπιστούν από την Συσκευή βιοανάδρασης Xrroid, επιτρέποντας στον θεραπευτή να φέρει τις πληροφορίες στην επίγνωση του πελάτη για να τον εκπαιδεύσει για τον καλύτερο έλεγχο της ενεργειακής ισορροπίας.

Η συνεχόμενη μέτρηση και ανατροφοδότηση από το σύστημα μας επιτρέπει να δούμε τις ανεπαίσθητες αντιδράσεις του πελάτη σε λέξεις, ιδέες, αντικείμενα ή οποιοδήποτε ερέθισμα που κάνει την βιοανάδραση να λειτουργήσει. Το σώμα είναι ένα δυναμικό σύστημα που δεν είναι ποτέ στατικό. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει απλά μία αρτηριακή πίεση, καθώς αλλάζει δραματικά κάθε λεπτό.

Οι αντιδράσεις ή η αντιδραστικότητα σε ένα πλήθος ερεθισμάτων είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην ικανότητα του Συστήματος Βιοανάδρασης Xrroid να βοηθήσει τους πελάτες να επανεκπαιδεύσουν τις αντιδράσεις τους σε ανεπαίσθητες, μη λεκτικές και ασυνείδητες παραμέτρους της φυσιολογίας τους. Άλλοι παράγοντες που συνεισφέρουν στην δημοφιλία του Συστήματος Βιοανάδρασης INDIGO παγκοσμίως μεταξύ των επαγγελματιών υγείας είναι το ηλεκτρονικό δίκτυο σύνδεσης και η ικανότητά του να αυτο-εστιάζει για την μέγιστη εκπαιδευτική ικανότητα.

Η κυβερνητική σύνδεση είναι μία αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή. Διαρκώς έρχεται σε επαφή “τσεκάροντας” με τον πελάτη μετρώντας την πρόοδό του. Η λειτουργία αυτο-εστίασης δουλεύει από κοινού με την κυβερνητική σύνδεση για να επιτρέψει στον θεραπευτή να εξατομικεύσει τα πρωτόκολλα επανεκπαίδευσής τους προκειμένου να ικανοποιήσει εξαιρετικά λεπτομερείς και συγκεκριμένες ανάγκες για κάθε πελάτη. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει επίσης αυτό που αναφέρουμε ως “παθητική βιοανάδραση”. Πρόκειται για την ικανότητα του Συστήματος Βιοανάδρασης Xrroid να βοηθήσει στην επανεκπαίδευση των φυσιολογικών αντιδράσεων του πελάτη σε ασυνείδητο/αυτόνομο επίπεδο.

Η συσκευή ωστόσο, μπορεί επίσης να εκτελέσει πιο ενεργούς, συνειδητούς τύπους επεμβάσεων “κλασικής βιοανάδρασης” ή “νευρο-ανάδρασης”. Πολύ λίγες ιατρικές, έμπρακτα θεραπευτικές, ή νοητικές ειδικότητες υγείας δίνουν στον θεραπευτή την ικανότητα να δει ακριβώς πόσο καλά ανταποκρίνονται οι πελάτες του στην επέμβαση, λεπτό προς λεπτό.

Το Σύστημα Βιοανάδρασης Xrroid στην πραγματικότητα υπολογίζει ένα ποσοστό αλλαγών, δίνοντας μία αξία αποκατάστασης, στην συμπλήρωση κάθε προγράμματος μείωσης του στρες. Αυτό είναι μεγάλο όφελος για τους θεραπευτές.

Ένα Νέο Όραμα για Ευεξία

Το Σύστημα Βιοανάδρασης Xrroid φέρνει Ένα Νέο Όραμα για Ευεξία στην παγκόσμια αγορά φροντίδας υγείας. Πολλοί πελάτες που έκαναν συνεδρίες βιοανάδρασης Xrroid αναφέρουν ότι μπορούν να “νιώσουν” μία ήπια ζεστασιά, μια ευχάριστη αίσθηση κατά την διάρκεια της συνεδρίας.

Αυτές οι αισθήσεις προκαλούνται από: 64x αυξημένη ευαισθησία, 12x γρηγορότερος ρυθμός μεταφοράς πληροφοριών, 50x μεγαλύτερο φάσμα παραγωγής συχνοτήτων και 1.5x μεγαλύτερο εύρος ικανότητας, όπως επίσης σημαντικές αυξήσεις στην ακρίβεια, στο φάσμα και στην συνάφεια των σημάτων που εκπέμπονται από το Σύστημα Βιοανάδρασης Xrroid.

Οι ικανότητές του είναι πιο προηγμένες από εκείνες των ανταγωνιστών του. Στην πραγματικότητα, οι θεραπευτές διεθνώς ανταλλάσσουν άλλες ξεπερασμένες τεχνολογίες βιοανάδρασης για να επωφεληθούν όσο καλύτερα γίνεται από όσα η τεχνολογία του Συστήματος Βιοανάδρασης Xrroid έχει να προσφέρει και να διαβεβαιώσει τους πελάτες της για τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις.

Οι αρχές του “’Ορκου του Ιπποκράτη” της σύγχρονης ιατρικής (οι επαγγελματίες που βοηθούν δεν πρέπει να προκαλούν βλάβη) ενσωματώνονται στον λειτουργικό σχεδιασμό του Συστήματος Βιοανάδρασης Xrroid. Το ενσωματωμένο σύστημα συναγερμού θα δώσει σήμα στον θεραπευτή όταν ο πελάτης θα φτάσει στην μέγιστη ικανότητα εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η ίδια η συσκευή ίσως κλείσει, αν για οποιονδήποτε λόγο ο πελάτης δεν αφομοιώνει την εκπαίδευση με ασφαλή, υγιεινό και ικανοποιητικό τρόπο.

(C) Biotherapy - All Rights Reserved
powered by
page generated in 18ms (0 queries, 0ms)
invisible cron image