Ποιοι χρησιμοποιούν Βιοανάδραση

Οικογενειακός περίπατος στο δάσος

Άτομα και οικογένειες το θεωρούν ένα προσιτό, ασφαλές και εύκολο στην χρήση εργαλείο για παρατήρηση και διαχείριση όλων των ειδών στρες και των συμπτωμάτων που σχετίζονται με το στρες, για το σπίτι.

Επαγγελματίες, Γιατροί και Θεραπευτές
Ένα ευρύ σύνολο συμπληρωματικών ειδικοτήτων χρησιμοποιεί την βιοανάδραση σαν μία επιπρόσθετη τεχνική για να εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους, να τους βοηθήσουν με την διαχείριση του στρες και του πόνου και να διδάξουν στους ανθρώπους πώς να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους, κάνοντας θετικές αλλαγές στις φυσιολογικές (σωματικές) τους καταστάσεις και στην συνολική τους υγεία.
Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Σύμβουλοι και Γιατροί Πνευματικής Υγείας
Χρησιμοποιούν το Σύστημα Βιοανάδρασης Xrroid για να προσδιορίσουν και να επανεκπαιδεύσουν τα συναισθήματα που συνδέονται με τα τραύματα που είναι τα πιο αντιδραστικά για αυτόν τον πελάτη.
Αυτό συχνά βοηθά στο χτίσιμο συνάφειας και επιταχύνει εξαιρετικά πολύ την θεραπευτική διαδικασία.
Αθλητές Ολυμπιακών Αγώνων, Επαγγελματίες Εκπαιδευτές και Προπονητές
Έχουν εδώ και χρόνια χρησιμοποιήσει την βιοανάδραση για να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους. Η μείωση του στρες και η διαχείριση του πόνου παρέχουν πραγματικά στους αθλητές ένα πλεονέκτημα στα αθλήματά τους.
Στην πραγματικότητα, οι θεραπευτές βιοανάδρασης Xrroid λαμβάνουν ήδη διεθνή αναγνώριση για την επίτευξη σπουδαίων αποτελεσμάτων δουλεύοντας με αθλητές των Ολυμπιακών αγώνων και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες σε έθνη που ηγούνται στον αθλητικό χώρο.
Οι επαγγελματίες υγείας
Οι επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων βρίσκουν ότι οι αντιδράσεις της κεντρικής μονάδας του Συστήματος Βιοανάδρασης Xrroid παρέχουν πολύτιμες ενδείξεις και ωφέλειες για τα στρεσογόνα που επηρεάζουν τον πελάτη.
Αυτό διευκολύνει μία πιο εξατομικευμένη και αποτελεσματική παρέμβαση διαχείρισης άγχους, χωρίς την χρήση τοξικών φαρμάκων ή επεμβατικών μέτρων.
Οι Επαγγελματίες Γιατροί και Νοσοκόμοι,
Βρίσκουν την βιοανάδραση ως ένα εργαλείο λιγότερο δαπανηρό, απαλλαγμένο από φάρμακα, μη-επεμβατικό, αλλά με ακριβείς εκτιμήσεις – ενημερώνοντας τις διαγνώσεις τους ως προς διάφορα ήδη στρεσογόνων, που ίσως βρίσκονται στην ρίζα της ασθένειας· επίσης το θεωρούν ένα απαραίτητο μέσο για να εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους και να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν ή να διαχειριστούν τα στρεσογόνα τους
(C) Biotherapy - All Rights Reserved
powered by
page generated in 16ms (0 queries, 0ms)
invisible cron image