Βιοανάδραση (Biofeedback)

Βιοανάδραση

Βιοανάδραση είναι η διαδικασία της αντίληψης διαφόρων φυσιολογικών λειτουργιών, μέσω ειδικών οργάνων, με σκοπό τη δυνατότητα ελέγχου τους κατά το δοκούν.
Τα ακόλουθα κείμενα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις αρχές λειτουργίας και τα τεράστια οφέλη της βιοανάδρασης:

(C) Biotherapy - All Rights Reserved
powered by
page generated in 17ms (0 queries, 0ms)