Επισκόπηση της λειτουργίας Βιοανάδρασης

EMG, ECG κλπ Γραφήματα

Ως κλίμακα μπορεί να θεωρηθεί μία συσκευή βιοανάδρασης που μετράει βάρος. Ένα θερμόμετρο είναι κλίμακα που μετράει την θερμοκρασία του σώματος. Μπορούμε να μετρήσουμε παράγοντες του ηλεκτρισμού του σώματος όπως η τάση από τα εγκεφαλικά κύτταρα, η ένταση από τις συσπάσεις του καρδιακού μυ, η ένταση από τους μύες και η αντίσταση στην ροή του ηλεκτρισμού του δέρματος.

Επίσης, μπορούμε να μετρήσουμε τις διακυμάνσεις αυτών των παραγόντων όπως φαίνονται με τα EEG (ΗλεκτροΕγκεφαλοΓραφήματα), ECG (ΗλεκτροΚαρδιοΓραφήματα), EMG (ΗλεκτροΜυοΓραφήματα) και GSR (Γαλβανική Δερματική Ανταπόκριση). Οι ίδιες τεχνολογικές θεωρίες που μας έφεραν την βιοανάδραση την δεκαετία του ’60, έφεραν επίσης συσκευές όπως το CAT Scan (Αξονικός Τομογράφος), το MRI (Μαγνητικός Τομογράφος), το TENS (Ηλεκτρική Νευροδερμική Διέγερση), τον Yπέρηχο, και πολλές άλλες εξειδικευμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα φροντίδας της υγείας μας.

Η αναφορά στην Υγεία του Καναδά αναγνωρίζει τις θεραπευτικές του διαστάσεις, και είναι ίσως η πλέον ενδεικτική για τις ισχυρές δυνατότητές της, ονομάζοντας την βιοανάδραση ψυχο-θεραπευτικά μέτρα για μη-φαρμακολογικές παρεμβάσεις.

Πώς Δουλεύει η Βιοανάδραση;

Η βιοανάδραση χρησιμοποιεί ηλεκτρο-δερμικούς αισθητήρες για να μετρήσει την Γαλβανική Δερματική Αντίδραση (GSR), που επίσης αναφέρεται ως Ηλεκτρο-Δερμική Ανταπόκριση (EDR). Η GSR μετράει ήπιες ηλεκτρικές αντιδράσεις στην επιφάνεια του δέρματός σας, που αλλάζουν εξ αιτίας της υγρασίας. Η υγρασία του δέρματος αλλάζει σύμφωνα με τον βαθμό στρες και/ή χαλάρωσης του σώματος. Η GSR είναι τόσο ευαίσθητη που μπορεί να μετρήσει ακόμα και διακυμάνσεις σε συναισθηματικό επίπεδο· σκεφτείτε για παράδειγμα τον ανιχνευτή ψεύδους.

Οι συσκευές βιοανάδρασης μετρούν την μυϊκή δραστηριότητα, την θερμοκρασία του δέρματος, την ηλεκτρο-δερμική δραστηριότητα (δραστηριότητα των ιδρωτοποιών αδένων), την αναπνοή, τον καρδιακό ρυθμό, την μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, την πίεση του αίματος, την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και την ροή του αίματος.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι βιοανάδρασης:

  • Γαλβανική Δερματική Αντίδραση (GSR),
  • ΗλεκτροΕγκεφαλοΓράφημα (EEG),
  • Αξονική Τομογραφία (CAT scan),
  • ΗλεκτροΜαγνητική (MRI), κτλ.

Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να αιχμαλωτίσουν τα αναλογικά ηλεκτρικά σήματα του σώματος και να μεταφράσουν αυτά τα σήματα σε πληροφορίες με νόημα μέσω ενός περίπλοκου αλγοριθμικού λογισμικού που ένας τεχνικός μπορεί να αποκρυπτογραφήσει. Η έρευνα έχει δείξει ότι η βιοανάδραση μόνη και σε συνδυασμό με άλλες συμπεριφορικές θεραπείες, είναι αποτελεσματική για την θεραπεία μίας ποικιλίας ιατρικών και ψυχολογικών διαταραχών. Η βιοανάδραση χρησιμοποιείται ήδη από γιατρούς, νοσοκόμους, ψυχολόγους, συμβούλους, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, όπως επίσης και από πληθώρα άλλων επαγγελματιών.

Το 1987, ο Schneider ανακάλυψε ότι η βιοανάδραση είναι αποτελεσματική στην μείωση των επισκέψεων στον γιατρό, στην χρήση φαρμάκων, στην διάρκεια και την συχνότητα νοσηλείας, όπως επίσης και στην μείωση της θνησιμότητας και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.

(C) Biotherapy - All Rights Reserved
powered by
page generated in 22ms (0 queries, 0ms)