Σύστημα Βιοανάδρασης Xrroid

DNA (was INDIGO Biofeedback System)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ FDA ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ.

Το Σύστημα Βιοανάδρασης Xrroid λειτουργεί με πολλαπλούς τρόπους: μπορεί να στείλει σήματα, για να μετρήσει και να καταγράψει ηλεκτρο-φυσιολογικές αντιδράσεις για πλήθος αντικειμένων, να επανεκπαιδεύσει συγκεκριμένους μύες, νεύρα ή όργανα ή μπορεί να επανεκπαιδεύσει περιοχές του σώματος/νου σε πιο υγιή πρότυπα. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να αναστρέψει συγκεκριμένα σήματα που φαίνεται να είναι στενά συνδεδεμένα με τα πρότυπα του στρες.

Το Σύστημα Βιοανάδρασης Xrroid είναι μακράν το πιο αναλυτικό σύστημα βιοανάδρασης στην αγορά σήμερα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προ-σχεδιασμένα πρωτόκολλα μείωσης του στρες, ή μπορούν να σχεδιαστούν προγράμματα για να καλύπτουν τις ειδικές ατομικές ανάγκες κάθε πελάτη. Υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικές επιλογές προγραμμάτων εκπαίδευσης που μπορούν να εφαρμοστούν σε απεριόριστους συνδυασμούς για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Επιπροσθέτως, είναι σε θέση να τρέχει έως και τέσσερα συμπληρωματικά προγράμματα ταυτόχρονα για ένα εξαιρετικά συνεργατικό και ενισχυμένο αποτέλεσμα.

(C) Biotherapy - All Rights Reserved
powered by
page generated in 21ms (0 queries, 0ms)