Συνεδρίες Xrroid

The Vitruvian Man (Leonardo da Vinci)

Κατά την διάρκεια μίας συνεδρίας Βιοανάδρασης Xrroid, ο πελάτης φοράει βραχιόλια στους καρπούς και στους αστραγάλους και ένα στο κεφάλι. Τα ηλεκτρόδια/αισθητήρες διαβάζουν με άνεση τις ηλεκτρικές αντιδράσεις από το σώμα και στέλνουν τις πληροφορίες στο λογισμικό του υπολογιστή, που λειτουργεί σαν συσκευή παρακολούθησης.

Ο Θεραπευτής βιοανάδρασης μπορεί να εκπαιδεύσει τον πελάτη για τις συγκεκριμένες περιοχές του σώματος/νου που χρειάζεται μείωση του στρες και επανεκπαίδευση με βάση τις πληροφορίες που μεταφράζονται μεταξύ της συσκευής βιοανάδρασης και του λογισμικού στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτά τα ευρήματα των δεδομένων επιτρέπουν στον πελάτη να καταλάβει καλύτερα τις αντιδράσεις του στο στρες και να μάθει πώς να ελέγχει καλύτερα τις σωματικές του αντιδράσεις.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας Βιοανάδρασης Xrroid, ο θεραπευτής βιοανάδρασης μπορεί επίσης να εκπαιδεύσει τον πελάτη ως προς τις συγκεκριμένες περιοχές του σώματος/νου που χρειάζονται περισσότερο μείωση του στρες και επαν-εκπαίδευση με βάση τις πληροφορίες που μεταφράζονται από την συσκευή βιοανάδρασης στην οθόνη του υπολογιστή.

Ενώ η διαδικασία της βιοανάδρασης είναι εντελώς μη-παρεμβατική και ήπια, αυτό το ισχυρό, υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης άγχους επιτρέπει την χαλάρωση και την ισορροπία και αυξάνει την ικανότητα του σώματος να αυτο-ιαίνεται, όπως είναι σχεδιασμένο να κάνει. Το σώμα είναι σχεδιασμένο να ιαίνει τον εαυτό του! Η διαδικασία της βιοανάδρασης δεν είναι για να ιαίνει – αλλά για να βοηθάει το σώμα να θυμηθεί την ισορροπημένη και απαλλαγμένη από το στρες κατάσταση. Όταν εκπαιδευτεί στα υγιέστερα πρότυπα της κατάστασης χαλάρωσης, αυτή η διαδικασία της Αυτο-Αναγέννησης συμβαίνει φυσικά.

Πόσες Συνεδρίες Χρειάζονται;

Η βιοανάδραση είναι μία διαδικασία διέγερσης. Η διέγερση είναι ένα φαινόμενο της φυσικής, με την οποία δύο χωριστά συστήματα, λειτουργώντας σε διάφορες συχνότητες, θα συναντηθούν σε μία κοινή συχνότητα αφού θα έχουν τοποθετηθεί το ένα μέσα στο πεδίο επιρροής του άλλου. Ίσως το σώμα να χρειαστεί πολλές συνεδρίες για την διέγερση ή την “επανεκμάθηση” υγιέστερων προτύπων.

Κάποιοι άνθρωποι ανταποκρίνονται πολύ γρήγορα, ιδιαιτέρως εκείνοι που οι επιλογές του τρόπου ζωής τους είναι ήδη ευθυγραμμισμένες με την καλή υγεία. Άλλοι, ίσως χρειαστούν περισσότερη εκπαίδευση, επιμόρφωση και υποστήριξη σχετικά με την βελτίωση της διατροφής, την άσκηση, τα πρότυπα ύπνου και/ή την αποφυγή εθιστικών ουσιών κτλ.

Μιλώντας γενικά, για όσο μεγαλύτερη διάρκεια διατηρεί ο πελάτης τα πρότυπα του στρες που του προκαλούν πόνο ή ασθένεια, τόσο περισσότερες συνεδρίες ίσως χρειαστούν για να αρχίσουν να επαν-ισορροπούν ή να επαν-εκπαιδεύουν αυτά τα πρότυπα και τις αντιδράσεις. Γενικά, συνιστούμε στους πελάτες να δεσμεύονται με την υγεία τους επενδύοντας σε πολλαπλές συνεδρίες, προκειμένου να δουν και να νιώσουν πραγματικά τα αποτελέσματα.

(C) Biotherapy - All Rights Reserved
powered by
page generated in 21ms (0 queries, 0ms)