Προγράμματα

Νευρωνικό Δίκτυο

Τα ακόλουθα προγράμματα συνεισφέρουν στην ικανότητα του Xrroid να επανακτά 90.000 διαφορετικά σήματα που το σώμα σας εκπέμπει ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικές επιλογές προγραμμάτων εκπαίδευσης που μπορούν να εφαρμοστούν σε απεριόριστους συνδυασμούς για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Επιπροσθέτως, μπορεί να τρέξει έως τα τέσσερα συμπληρωματικά προγράμματα ταυτοχρόνως για αποτελέσματα υψηλής συνέργιας και ενίσχυσης.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης / Αυτο-Συχνότητα
Πραγματοποιεί μία αρχική μέτρηση του στρες που σχετίζεται με ανισορροπίες στην πολικότητα των συστημάτων οργάνων, και διευκολύνει την επανεκπαίδευση για αυτά τα πρότυπα στρες.
Πρόγραμμα Τριανυσματικής Αυτο-Εκπαίδευσης
Επανεκπαιδεύει τα πρότυπα του στρες σε τρεις πρωταρχικές μορφές κυμάτων που βρίσκονται στους υγιείς ιστούς: ικανότητα, επαγωγιμότητα και διαγωγιμότητα.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΥπερΜάθησης
Επαν-εκπαιδεύει τον εγκέφαλο ώστε να λειτουργεί για την βέλτιστη μάθηση.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος
Επιτρέπει την επανεκπαίδευση των προτύπων του στρες στο συμπαθητικό, παρασυμπαθητικό και πνευμονογαστρικό νεύρο.
Μυϊκή Επαν-εκπαίδευση της Σπονδυλικής Στήλης
Επαν-επκαιδεύει τους μύες και τα νεύρα που συνδέονται με την υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης.
Μυϊκή Επαν-εκπαίδευση για Αθλητές
Επιτρέπει στα προγράμματα επαν-εκπαίδευσης και μείωσης του στρες να ενισχύσουν συγκεκριμένα την απόδοση.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Βιοανάδρασης Διατροφής και Ομοιοπαθητικής
Στέλνει ομοιοπαθητικές και διατροφικές συχνότητες για μείωση του στρες.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρες και Επανισορρόπηση της Κορτιζόλης
Βοηθά τους πελάτες να αναπτύξουν υγιή πρότυπα αδρεναλίνης σε σχέση με τις ανταποκρίσεις στο στρες.
NLP- Νευρο-Γλωσσικό Πρόγραμμα και Προγράμματα Μείωσης Στρες
Επαν-εκπαιδεύει τις αντιδράσεις των νευρο-διαβιβαστών και επανεκπαιδεύει τις αντιδράσεις του πελάτη στους συναισθηματικούς και νοητικούς παράγοντες υγείας.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πνευματικής Αντήχησης
Δυναμώνει τις εγγενείς ιαματικές ικανότητες του πελάτη, ενθαρρύνει την ικανότητα να αντέχει υψηλότερες δονήσεις και συχνότητες.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αυτο-Θεραπείας Χρώματος
Επιλέγει μέσα από 256 πιθανά πρότυπα συχνοτήτων χρώματος εκείνα που θα εναρμονιστούν περισσότερο με το στρες του πελάτη.
Πρόγραμμα Μονοδιάστατης Αυτο-Εκπαίδευσης
Παρέχει πρωτόκολλα εκπαίδευσης και ενόρασης για εξισορρόπηση των παραγόντων του στρες παρεμβαίνοντας στα ευαίσθητα ενεργειακά κέντρα, γνωστά ως τσάκρας.
Πρόγρμαμμα Αυτο-Εκπαίδευσης Μεσημβρινών
Κάνει μία αρχική εκτίμηση των μεσημβρινών και αρχίζει το πρόγραμμα αυτόματης επανεκπαίδευσης για εξισορρόπηση του στρες / των ενεργειακών αναστατώσεων στους μεσημβρινούς του βελονισμού.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Υπερ- Αντιδραστικότητας
Προσδιορίζει τις αντιδράσεις στο στρες που συνδέονται με την τροφή, τα μικρόβια, τα χημικά, τους διαλύτες και άλλες ουσίες και εκπαιδεύει για την σωστή αντίδραση σε αυτά τα στρεσογόνα.
Πρόγραμμα Acu-Point (Σημεία Βελονισμού)
Επιτρέπει στον θεραπευτή να επιλέξει ένα συγκεκριμένο σημείο βελονισμού για επανεκπαίδευση. Ή πραγματοποιεί μία “υπέρ συνειδητή επιλογή” χρησιμοποιώντας την αυτο-εστίαση.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Στρες του DNA
Βοηθάει να ανακουφιστούν τα πρότυπα στρες από σήματα που εκπέμπονται από το DNA.
Πρόγραμμα Εκπαίδευση Εσωτερικών Ενζύμων
Βοηθάει τον πελάτη να ξανα-σχεδιάσει τα πρότυπα της ενζυματικής πορείας που επηρεάζεται από το στρες.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επανισορρόπησης του Στρες των Ορμονών
Βοηθάει τους πελάτες να επανεκπαιδεύσουν τις αντιδράσεις τους στο στρες που μπορεί να επηρεάζουν το ενδοκρινoλογικό σύστημα.
(C) Biotherapy - All Rights Reserved
powered by
page generated in 23ms (0 queries, 0ms)
invisible cron image